سفارش تبلیغ
صبا
آنکه در دین خدا تفقّه کند، خداوند همّ و غمش را کفایت می کند و از آنجاکه به حساب نمی آورد، روزیش دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
حکایت پند آموز - اس ام اس سرکاری و جوک
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • خدا خر را آفرید و به او گفت:

  تو بار خواهی برد، از زمانی که تابش آفتاب آغاز می شود تا زمانی که تاریکی شب سر می رسد. و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود. و تو علف خواهی خورد و از عقل بی بهره خواهی بود و پنجاه سال عمر خواهی کرد.

  خر به خداوند پاسخ داد:

  خداوندا! من می خواهم خر باشم، اما پنجاه سال برای خری همچون من عمری طولانی است. پس کاری کن فقط بیست سال زندگی کنم و خداوند آرزوی خر را برآورده کرد.

   

  خدا سگ را آفرید و به او گفت:

  تو نگهبان خانه انسان خواهی بود و بهترین دوست و وفادارترین یار انسان خواهی شد. تو غذایی را که به تو می دهند خواهی خورد و سی سال زندگی خواهی کرد.

  سگ به خداوند پاسخ داد:

  خداوندا! سی سال زندگی عمری طولانی است. کاری کن من فقط پانزده سال عمر کنم و خداوند آرزوی سگ را برآورد.


  خدا میمون را آفرید و به او گفت:

  تو از این سو به آن سو و از این شاخه به آن شاخه خواهی پرید و برای سرگرم کردن دیگران کارهای جالب انجام خواهی داد و بیست سال عمر خواهی کرد.

  میمون به خداوند پاسخ داد:

  بیست سال عمری طولانی است، من می خواهم ده سال عمر کنم. و خداوند آرزوی میمون را برآورده کرد.


  و سرانجام خداوند انسان را آفرید و به او گفت:

  تو انسان هستی. تنها مخلوق هوشمند روی تمام زمین. تو می توانی از هوش خودت استفاده کنی و سروری همه موجودات را برعهده بگیری و بر تمام جهان تسلط داشته باشی. و تو بیست سال عمر خواهی کرد.

  انسان گفت:

  سرورم! گرچه من دوست دارم انسان باشم، اما بیست سال مدت کمی برای زندگی است. آن سی سالی که خر نخواست، آن پانزده سالی که سگ نخواست و آن ده سالی که میمون نخواست زندگی کند، به من بده. و خداوند آرزوی انسان را برآورده کرد.

  و از آن زمان تا کنون انسان فقط بیست سال مثل انسان زندگی می کند!

  و پس از آن، ازدواج می کند و سی سال مثل خر کار می کند مثل خر زندگی می کند، و مثل خر بار می برد!

  و پس از اینکه فرزندانش بزرگ شدند، پانزده سال مثل سگ از خانه ای که در آن زندگی می کند، نگهبانی می دهد و هرچه به او بدهند می خورد!

  و وقتی پیر شد، ده سال مثل میمون زندگی می کند؛ از خانه این پسرش به خانه آن دخترش می رود و سعی می کند مثل میمون نوه هایش را سرگرم کند!

  و این بود همان زندگی که انسان از خدا خواست!  پنج شنبه 87/2/26
  نظرات دیگران: نظر

  یک روز بعد از ظهر وقتی اسمیت داشت از کار برمیگشت خانه، سر راه زن مسنی را دید که ماشینش خراب شده و ترسان توی برف ایستاده بود.

  اون زن برای او دست تکان داد تا متوقف شود.

  اسمیت پیاده شد و خودشو معرفی کرد و گفت من اومدم کمکتون کنم.

  زن گفت صدها ماشین از جلوی من رد شدند ولی کسی نایستاد، این واقعا لطف شماست.

  وقتی که او لاستیک رو عوض کرد و درب صندوق عقب رو بست و آماده رفتن شد، زن پرسید:" من چقدر باید بپردازم؟" و او به زن چنین گفت: " شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در این چنین شرایطی بوده ام. و روزی یکنفر هم به من کمک کرد، همونطور که من به شما کمک کردم. اگر تو واقعا می خواهی که بدهیت رو به من بپردازی، باید این کار رو بکنی. نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه!"

  چند مایل جلوتر زن، کافه ی کوچکی رو دید و رفت تو تا چیزی بخوره و بعد راهشو ادامه بده ولی نتونست بی توجه از لبخند شیرین زن پیشخدمتی بگذره که می بایست هشت ماهه باردار باشه و از خستگی روی پا بند نبود.

  او داستان زندگی پیشخدمت رو نمی دانست، و احتمالا هیچ گاه هم نخواهد فهمید.

  وقتی که پیشخدمت رفت تا بقیه صد دلار شو بیاره، زن از در بیرون رفته بود، درحالیکه بر روی دستمال سفره یادداشتی رو باقی گذاشته بود. وقتی پیشخدمت نوشته زن رو می خوند اشک در چشمانش جمع شده بود. در یادداشت چنین نوشته بود: "شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در این چنین شرایطی بوده ام. و روزی یکنفر هم به من کمک کرد، همونطور که من به شما کمک کردم. اگر تو واقعا می خواهی که بدهیت رو به من بپردازی، باید این کار رو بکنی. نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه!".

  همان شب وقتی زن پیشخدمت از سرکار به خونه رفت در حالیکه به اون پول و یادداشت زن فکر میکرد به شوهرش گفت : "دوستت دارم اسمیت، همه چیز داره درست میشه."

  بیایید هر کدام از ما زنجیر عشقی بسازیم که تا بی نهایت ادامه داشته باشد.

     جمعه 86/6/16
  نظرات دیگران: نظر

  یک بچه کوچیک بداخلاقی بود. پدرش به او یک کیسه پر از میخ و یک چکش داد و گفت هر وقت عصبانی شدی، یک میخ به دیوار روبرو بکوب.

  روز اول پسرک مجبور شد  37  میخ به دیوار روبرو بکوبد. در روزها و هفته ها ی بعد که پسرک توانست خلق و خوی خود را کنترل کند و کمتر عصبانی شود، تعداد میخهایی که به دیوار کوفته بود رفته رفته کمتر شد. پسرک متوجه شد که آسانتر آنست که عصبانی شدن خودش را کنترل کند تا آنکه میخها را در دیوار سخت بکوبد.

  بالأخره به این ترتیب روزی رسید که پسرک دیگر عادت عصبانی شدن را ترک کرده بود و موضوع را به پدرش یادآوری کرد. پدر به او پیشنهاد کرد که حالا به ازاء هر روزی که عصبانی نشود، یکی از میخهایی را که در طول مدت گذشته به دیوار کوبیده بوده است را از دیوار بیرون بکشد.

  روزها گذشت تا بالأخره یک روز پسر جوان به پدرش روکرد و گفت همه میخها را از دیوار درآورده است. پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف دیواری که میخها بر روی آن کوبیده شده و سپس درآورده بود، برد. پدر رو به پسر کرد و گفت: "دستت درد نکند، کار خوبی انجام دادی ولی به سوراخهایی که در دیوار به وجود آورده ای نگاه کن !! این دیوار دیگر هیچوقت دیوار قبلی نخواهد بود. پسرم وقتی تو در حال عصبانیت چیزی را می گوئی مانند میخی است که بر دیوار دل طرف مقابل می کوبی. تو می توانی چاقوئی را به شخصی بزنی و آن را درآوری، مهم نیست تو چند مرتبه به شخص روبرو خواهی گفت معذرت می خواهم که آن کار را کرده ام، زخم چاقو کماکان بر بدن شخص روبرو خواهد ماند. یک زخم فیزیکی به همان بدی یک زخم شفاهی است. دوست ها واقعاً جواهر های کمیابی هستند، آنها می توانند تو را بخندانند و تو را تشویق به دستیابی به موفقیت نمایند. آنها گوش جان به تو می سپارند و انتظار احترام متقابل دارند و آنها همیشه مایل هستند قلبشان را به روی ما بگشایند."

     سه شنبه 86/6/13
  نظرات دیگران: نظر

  پادشاهی  4  همسر داشت

  او عاشق و شیفته همسر چهارمش بود. با دقت و ظرافت خاصی با او رفتار می کرد و او را با جامه های گران قیمت و فاخر می آراست و به او از بهترین ها هدیه میکرد.

  همسر سومش را نیز بسیار دوست می داشت و به خاطر داشتنش به پادشاه همسایه فخر فروشی می کرد. اما همیشه می ترسید که مبادا او را ترک کند و نزد دیگری رود.

  همسر دومش زنی قابل اعتماد، مهربان، صبور و محتاط بود. هر گاه که این پادشاه با مشکلی مواجه می شد، فقط به او اعتماد می کرد و او نیز همسرش را در این مورد کمک می کرد.

  همسر اول پادشاه، شریکی وفادار و صادق بود که سهم بزرگی در حفظ و نگهداری ثروت و حکومت همسرش داشت. او پادشاه را از صمیم قلب دوست می داشت، اما پادشاه به ندرت متوجه این موضوع می شد.

  روزی پادشاه احساس بیماری کرد و خیلی زود دریافت که فرصت زیادی ندارد. او به زندگی پر تجملش می اندیشید و در عجب بود و با خود میگفت " من  4  همسر دارم ، اما الان که در حال مرگ هستم ، تنها مانده ام."

  بنابراین به همسر چهارمش رجوع کرد و به او گفت "من از همه بیشتر عاشق تو بوده ام. تو را صاحب لباسهای فاخر کرده ام و بیشترین توجه من نسبت به تو بوده است. اکنون من در حال مرگ هستم، آیا با من همراه میشوی؟" او جواب داد "به هیچ وجه !" و در حالی که چیز دیگری میگفت از کنار او گذشت. جوابش همچون کاردی در قلب پادشاه فرو رفت.

  پادشاه غمگین، از همسر سوم سئوال کرد و به او گفت "در تمام طول زندگی به تو عشق ورزیده ام، اما حالا در حال مرگ هستم. آیا تو با من همراه میشوی؟" او جواب داد " نه، زندگی خیلی خوب است و من بعد از مرگ تو دوباره ازدواج خواهم کرد." قلب پادشاه فرو ریخت و بدنش سرد شد.

  بعد به سوی همسر دومش رفت و گفت "من همیشه برای کمک نزد تو می آمدم و تو همیشه کنارم بودی. اکنون در حال مرگ هستم. آیا تو همراه من می آیی؟ او گفت "متأ سفم! در این مورد نمیتوانم کمکی به تو بکنم، حداکثر کاری که بتوانم انجام دهم این است که تا سر مزار همراهت بیایم". جواب او همچون گلوله هایی از آتش پادشاه را ویران کرد.

  ناگهان صدایی او را خواند، "من با تو خواهم آمد، همراهت هستم، فرقی نمی کند به کجا روی، با تو می آیم." پادشاه نگاهی انداخت، همسر اولش بود ! او به علت عدم توجه پادشاه و سوءتغذیه، بسیار نحیف شده بود. پادشاه با اندوهی فراوان گفت: ای کاش زمانی که فرصت بود به تو بیشتر توجه می کردم.

  در حقیقت، همه ما در زندگی کاری خویش  4  همسر داریم.

  همسر چهارم ما سازمان ما است. بدون توجه به این که تا چه حد برایش زمان و امکانات صرف کرده ایم و به او پرداخته ایم، هنگام ترک سازمان و یا محل خدمت، ما را تنها می گذارد.

  همسر سوم ما، موقعیت ما است که بعد از ما به دیگران انتقال می یابد.

  همسر دوم ما، همکاران هستند. فرقی نمی کند چقدر با هم بوده ایم، بیشترین کاری که می توانند انجام دهند این است که ما را تا محل بعدی همراهی کنند.

  همسر اول ما عملکرد ما است. اغلب به دنبال ثروت، قدرت و خوشی از آن غفلت مینماییم. در صورتی که تنها کسی است که همه جا همراهمان است. همین حالا احیاءش کنید، بهبودش ببخشید و مراقبش باشید.

     یکشنبه 86/6/11
  نظرات دیگران: نظر

  روزی مردی یک ماهیگیر را دید که در حال گرفتن ماهی بود اما فقط ماهی های کوچک را نگه میداشت و ماهی های بزرگ را دوباره در رودخانه رها میکرد.

  مرد تعجب کرد و پرسید برای چه ماهی های بزرگ و بهتر را رها میکنی و کوچک تر ها را نگه میداری.

  ماهیگیر گفت من دوست دارم که ماهی بزرگ به خانه ببرم اما ماهی تابه من کوچک است و ماهیهای بزرگ در آن جا نمیشود.

     شنبه 86/6/10
  نظرات دیگران: نظر

  مرد مومنی تمام عمر دعا میکرد که خدایا بگذار من در بخت آزمایی برنده شوم.

  اما او همچنان فقیر ماند و بعد از مرگ، چون مرد مومنی بود او را به بهشت بردند.

  اما او از ورود به بهشت امتناع کرد و شکایت کرد که چرا در زندگی خداوند اجازه نداد در بخت آزمایی برنده شود.

  خداوند جواب داد من برای کمک به تو همیشه آماده بودم اما با وجود این که من میخواستم به تو کمک کنم اما تو حتی یک بلیط بخت آزمایی نخریدی

     جمعه 86/6/9
  نظرات دیگران: نظر

  دو کشتی جنگی ماموریت یافته بودند برای آموزش نظامی به مدت چند روز در هوای طوفانی مانور بدهند.

  من در کشتی فرماندهی خدمت میکردم و با نزدیک شدن شب در عرشه کشتی نگهبانی میدادم.

  هوای مه آلود سبب شده بود که دید کمی داشته باشیم.

  نیمه های شب دیده بان به فرماندهی گزارش داد نوری در سمت راست جلو کشتی دیده میشود.

  ناخدا پرسید آیا نور ثابت است یا حرکت میکند.

  دیده بان جواب داد ثابت است و در مسیر ماست و با آن برخورد خواهیم کرد.

  ناخدا دستور داد به آن کشتی علامت بدهید که 20 درجه تغییر مسیر بدهد.

  جواب علامت این بود که شما باید 20 درجه تغییر مسیر بدهید.

  ناخدا گفت علامت بدهید من فرمانده هستم و آنها باید 20 درجه تغییر مسیر بدهند.

  جواب آمد اینجا فانوس دریایی است و بهتر است شما 20 درجه تغییر مسیر بدهید.

     پنج شنبه 86/6/8
  نظرات دیگران: نظر

  یک زوج در اوایل  60  سالگی، در یک رستوران کوچیک رمانتیک سی و پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند.

  ناگهان یک پری کوچولوِ قشنگ سر میزشون ظاهر شد و گفت: چون شما زوجی اینچنین مثال زدنی هستین و درتمام این مدت به هم وفادارموندین، هر کدومتون می تونین یک آرزو بکنین.

  خانم گفت: اووووووووووووووووه ! من می خوام به همراه همسر عزیزم، دور دنیا سفر کنم.

  پری چوب جادووییش رو تکون داد و

  اجی     مجی    لا ترجی

  دو تا بلیط برای خطوط مسافربری جدید و  شیک در دستش ظاهر شد.

  حالا نوبت آقا بود، چند لحظه فکر کرد و گفت:

  خب، این خیلی رمانتیکه ولی چنین موقعیتی فقط یک بار در زندگی آدم اتفاق می افته، بنابراین، خیلی متاسفم عزیزم ولی آرزوی من اینه که همسری  30  سال جوانتر از خودم داشته باشم.

  خانم و پری واقعا ناامید شده بودن ولی آرزو، آرزوه دیگه  !!!

  پری چوب جادوییش و چرخوند و.........

   اجی     مجی    لا ترجی

  و آقا  92  ساله شد!

     پنج شنبه 86/6/8
  نظرات دیگران: نظر  لینک باکس

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 5
  بازدید دیروز: 5
  کل بازدید :293562

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  حکایت پند آموز - اس ام اس سرکاری و جوک

  >>لینک دوستان<<

  >>لوگوی دوستان<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<